Det var fylkesleder Ola Tangen som hadde invitert Simensen til gården Jorra i Alta. – Vår største bekymring for framtidas landbruk i Finnmark er svak rekruttering, sier Ola Tangen. Han tror at dagens investeringsordninger kan være en grunn til at rekrutteringa ikke går av seg selv. I møtet med Kåre Simensen ble derfor investeringsordningene for landbruket bredt diskutert.

– Landbruket er svært gjeldstynget, og vi kan ikke forvente at yngre folk skal sette seg i milliongjeld før de i kan få seg en arbeidsplass. Vi har hatt en del store investeringer i landbruket i Finnmark siste 10 år, men fortsatt er hovedtyngden av fjøs bygget på 1980-tallet. Disse bygningene tilfredsstiller ikke dagens krav til arbeidsmiljø. Behovet for investeringer i Finnmarkslandbruket er stort, mener Tangen. - Jeg er derfor skuffet over at landbruks og matmeldinga ikke tar til orde for en ekstraordinær investeringspakke for landbruket, men at vi skal omfordele midler innenfor dagens jordbruksavtale.

Landbruksmeldinga tar også til orde for at flere av ordningene skal fordeles regionalt og innenfor fylkene. - Økt regionalisering av midler er vel og bra, men jeg tror ikke det er penger nok til at vi får en byggeboom av fjøs i fylket, sier Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.