NILF la i dag fram driftsgranskingene for jordbruket. Dette er en årlig statistikk basert på regnskap og opplysninger fra tilfeldig utvalgte gårdsbruk fra hele landet. Totalt omfatter undersøkelsen 857 bruk i 2011, hvorav 12 er fra Finnmark. Tallene for 2011 viser at lønnsomhetene for gårdbruk i Nord-Norge ble redusert. Overskuddet fra drifta gikk ned med 4%.

- Dette er stikk i strid med det politiske ønsket om en inntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet, sier Ola Tangen. Han mener at det i de kommende jordbruksforhandlingene til våren er nødvendig med et skikkelig krafttak, slik at den nord-norske bonden gis en mulighet til  ha en rimelig inntekt fra gården sin.

Driftsgranskingene for 2011 viser bøndene i Nord-Norge hadde omkring 50000 kr mer i  driftsoverskudd, men nettoinntekten i Nord-Norge var derimot kr 83 700 lavere enn landsgjennomsnittet. Dette skyldes at bønder i andre deler av landet har både høyere inntekt fra annen næringsvirksomhet på gården og høyere lønnsinntekter enn bøndene i Nord-Norge. I motsetning til i Nord-Norge økte disse inntektene for landsgjennomsnittet.  - I Nord-Norge, og kanskje spesielt i Finnmark er det få andre jobber som lar seg kombinere med med melkeproduksjon. Gårdene med melkeproduksjon i fylket er etter hvert så store at det er en heldagsjobb å være bonde, sier Tangen. Han mener for øvrig at det er urimelig at det i politiske kretser forventes at heltidsbonden skal ha to jobber for å ha en rimelig inntekt.

Tangen vil likevel ikke svartmale framtida for landbruket i Nord-Norge. – Det skjer mye i næringa. Mange moderniserer drifta og vi har potensial til en vekst i landbruket, sier Tangen. Han mener at både utnyttede beiteressurser og melkekvotegrunnlag i fylket, burde tilsi at Finnmarks landbruket vil bli styrket i framtida. – Men det er klart at landbruket er politisk styrt, og det er kun politikerne som kan gi bonden så gode rammebetingelser at gården  ikke legges ned, men gis videre til neste generasjon, avslutter Tangen.

 

Kontaktperson Ola Tangen  tlf. 41 55 44 67.