Møtet avholdes på Elva Hotell i Tana Bru. Programmet for dagen ser slik ut: 

Fra kl.

Til kl.

Rovdyr

Innleder

12:00

12:10

Innledning

Ola Tangen, Finnmark Bondelag

12:10

12:40

Forvaltningsplanen for region 8

Willy Ørnebakk, Rovviltnemda

12:40

12:50

Aktuelle problemstillinger:
Lokalt i Nordre Varanger og Tana

Bjørn Tore Søfting

12:50

13:05

Regionalt for Finnmark

Truls Halvari

13:05

13:45

Debatt

 

13:45

14:00

Pause

 

Fra kl. 

Til kl.

Rekruttering

Innleder

14:00

14:20

Virkemidler for rekruttering

Bodil Pettersen, Innovasjon Norge

14:20

14:40

Midler til rekruttering, kompetanseheving og likestilling

Erle Larsen, Finnmark Fylkeskommune

14:40

14:50

Pause

 

14:50

15:20

Tiltak for rekruttering
Traineeordningen
Kompetanseheving
Rådgivningstjeneste

Åse Vøllestad, FMLA

15:20

15:35

Betong til landbruket

Rolf Fossheim, Josefsen Consult

15:35

16:00

Debatt

 

16:00

 

Oppsummering

Ola Tangen, Finnmark Bondelag

 

For mer informasjon kontakt:

Lokallagsleder i Nordre Varanger Bondelag, Bjørn Tore Søfting tlf. 99 26 34 22

Lokallagsleder i Tana Bondelag, Laila H. Berntsen, tlf. 41 45 94 25.