- Jeg er spesielt forundret over at statsråden vil se på mulighetene for å avvikle markedsreguleringa. Hvis det blir konklusjonen, frykter jeg for jordbrukets fremtid i Finnmark, sier Olaussen. - I dag er bøndene sikret levering av kjøtt og melk. Uten markedsregulering må de selv selge varene sine til butikker og forbruker. Men det er ikke bare bøndene som blir skadelidende. Småskalamatprodusenter må i framtida bære en større økonomisk risiko ved å sitte inne med store råvarelagre, sier Olaussen.

Grete Liv Olaussen mener at det nettopp er dagens markedsreguleringsordning som gjør det mulig at vi får konkurranse i næringsmiddelindustrien. Sammen med ansvaret for å regulere markedet, påligger det også en plikt for TINE og Nortura om å sørge for at alle foretak i næringsmiddelindustrien får levert råvarer til samme pris. Innenfor kjøttvareindustrien er dette avgjørende for de foretak som selv ikke har slakting som en del av sin virksomhet. 
 
 - Uten dette systemet hadde vi ikke hatt like mange norskproduserte matvarer. Markedsreguleringa er derfor like viktig for forbruker som for bonde, mener Olaussen.

 - Jeg er trygg på at en gjennomgang av ordninga tåler dagens lys. Det blir likevel interessant å se om arbeidsgruppa finner ting som kan forbedres. Dagens ordning der det privateide landbruksssamvirket regulerer markedet tror jeg er mye mer effektivt, enn om staten skal gjøre denne jobben selv. Det vil føre til mer byråkrati og vil neppe være noen forenkling, mener Olaussen.

 

Kontakt Grete Liv Olaussen på tlf. 41 64 61 68 for ytterligere kommentarer.

 

Du finner arbeidsgruppas mandat og sammensetning hos LMD