Fornøyde deltakere på landbrukskurs i Tana. Tana bondelag arrangerte torsdag kurs i landbrukspolitikk. Seniorrådgiver i Norges Bondelag, Anders Huus hadde tatt turen fra Oslo for å skolere Finnmarksbøndene før årets jordbruksforhandlinger.

Kurset tok for seg jordbruksforhandlingenes ABC, viktige utviklingstrekk i norsk landbruk og konsekvenser for landbrukspolitikken, tilskuddsordninger, internasjonale forhold og selvfølgelig årets jordbruksforhandlinger.

Finnmark Bondelag er svært fornøyd med kurset, som samlet mange deltakere. Spesielt hyggelig er det at så mange unge møtte opp. Det lover godt for rekrutteringa.

.Seniorrådgiver Anders Huus i Norges Bondelag ledet kurset i landbrukspolitikk.