Miljødirektoratet har fastsatt kvoten på bjørn til 0 under lisensjakta i region 8 (Troms og Finnmark). Årsaken til dette er for få bjørner funnet under sanking av DNA i 2016. I Sør-Varanger gjennomføres det et betydelig arbeid med innsamling av DNA fra bjørn fra Statens side. I Karasjok derimot så er dette lite organisert og man er helt avhengig av å få inn bjørnemøkk fra lokalbefolkningen for å kunne fastslå antall individ i kommunen.

Konsekvensen av lite organisert DNA-innsamling i Indre-Finnmark er at man kjenner til noe bjørn i nærområdene til Karasjok. I områder langt fra vei og folk så har man svært liten oversikt. Dette gjør at bjørnerike Anarjokka nasjonalpark er et ubeskrevet blad der man vet svært lite om bjørnebestanden i området.

Hva er så utfordringen med dette?

Problemet er at Staten ved Miljødirektoratet fastsetter lisenskvotene på bjørn på bakgrunn av telte individ ved bruk av DNA for året i forveien. Dette gjør at for 2017 så får man ikke skyte bjørn i Finnmark på grunn av for lite telte bjørn i 2016. Dette skjer samtidig som systemet for telling av individ ikke fungerer i store deler av de beste bjørneområdene fylket.

Dette kan ikke fortsette.

Finnmark Bondelag forventer at systemet for fastsetting av antall individ blir omgjort fra årlig telte individ til modeller der man også tar hensyn til ukjente individ og kjente individer som man ikke lykkes å telle hvert eneste år.