Fylkestinget i Finnmark har denne uka behandlet framtidig struktur for videregående skole i Finnmark. I vedtaket opprettholdes Tana vgs, noe Ola Tangen synes er svært positivt. - Det at politikerne har valgt å opprettholde landbruksutdanninga i fylket, er for meg et signal om at fylkespolitikere tror på framtida til landbruket i Finnmark, sier Tangen.

– Etter at fylkeskommunen i 2010 fikk større ansvar for landbruk har vi i Finnmark Bondelag merket et skifte fra politisk hold, sier Tangen. - Stadig flere politikere bekymrer seg for den negative trenden landbruket har hatt de siste 10 år, og er lydhøre overfor de utfordringer bonden har i hverdagen. Den politiske interessen og engasjementet for landbruket setter vi stor pris på,  sier fylkeslederen i Finnmark Bondelag.

 - Landbruksfaglig utdanning i fylket er svært viktig for at vi skal ha dyktige bønder i framtida, understreker Tangen. Finnmark har særegne forhold når det gjelder klima og dyrkingsforhold, og som det er viktig at bonden kjenner til. Ofte kan det dreie seg om lokal kunnskap. - Jeg mener at dette lærer en best hvis lærestedet ligger i samme område som gården du skal drive, mener han. – Å være bonde er å være bedriftsleder på en gård hvor naturen og ressursene skal forvaltes  best mulig, slik at både dyr og miljø tas vare på. Samtidig skal en gjerne ha en inntekt som kan brødfø familien. Det gjør bonden best når hun ser sammenhengene mellom områder som økonomi, dyrehold, dyrking og miljø. Framtidas bonde vil trolig få et enda større behov for kompetanse og faglig oppdatering, enn det dagens bønder har, avslutter Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf  41 55 44 67.