Tema for første dag av møtet var hvilke muligheter som var tilstede for fylkets bønder. Da med bakteppet om   overproduksjon av sauekjøtt, stigende kvotepriser på melk og en forventa nedgang i størrelsen på melkekvotene. Vi var alle enig om at vi har ett stort potensiale i storfe- og sauekjøtt produksjon i vårt fylke. Svært gode naturlige forutsetninger for sauehold med gode beiter, midnattsol og god plass gir ett stort potensiale i vårt fylke. På storfekjøtt så har de siste årenes jordbruksoopgjør forbedret økonomien betydelig, og her bør flere se potensialet.

I tillegg så vi på ordninger slik som kvotesoner og PU-ordningen på melk. Ordninger som kan være med på å begrense potensialer, men som samtidig er kjempeviktig for å sikre ett landbruk over hele landet.

På dag to av ledermøtet så vi på aktuelle saker i Finnmark- og Norges bondelag. Vi så på kommende valg og hvilke muligheter vi har til å påvirke og på bakgrunn av diskusjonen i kjølvannet av dette så ble det utarbeidet en strategi for kommende valg.

Takker fylkesstyret, foredragsholder, lokallagsledere og øvrige deltagere fra lokallagene for deres innsats og så ses vi igjen på årsmøtet i Finnmark Bondelag 22-23. februar 2017.

 

Mvh

Organisasjonssjef
Terje Balandin