Kåre Pedersen og Birger Theodorsen skal blant annet fortelle om egne erfaringer, rasevalg, driftsopplegg, driftsbygninger og mulighetene for kjøttproduksjon i Finnmark.


Møtet er gratis, og det vil bli servert god mat fra Thulefjord.

Det er også satt av godt med tid til individuelle samtaler og gårdsbesøk i Avjovarri-kommunene. Ta kontakt med prosjektleder på tlf 92020934 eller johan.borgenvik@porsanger.kommune.no hvis du er interessert i gårdsbesøk. Dette er en god anledning for å drøfte ideer og ønsker med to erfarne aktører i samvirket og kjøttbransjen!

 

Mandag 24/11: Bygdehuset i Áigir kl 1400-1800. Facebook-event 

Tirsdag 25/11: Jergul Astu kl 1200-1600. Facebook-event: