Finnmark Bondelag arrangerte landbrukspolitisk debatt 30 august i lag med Tana Bondelag.

Programmet var todelt der representant fra Fylkesmannen og Innovasjon Norge i tillegg til fylkeslederen innledningsvis fortalte om ståa i Norges nordligste fylke blant bondestanden.

Etter dette fikk hvert enkelt parti 3 minutter til å fortelle om sitt program før vi gikk over til debatt. Debatten ble avrundet med spørsmål fra publikum og på tampen fikk alle 9 partier gi en liten appell.

Debatten var en suksess og Finnmark Bondelag har fått bekreftet at der er mange som vil Finnmarkslandbruket vel. Vi gleder oss til forsettelsen!!