På landbrukshelga så har man valgt å kjøre en del av forelesningene i plenum, og andre seperat der man har fokus på forskjellige fagtemaer. Fagtemaene er i år grovfôrseminar, bygg for storfekjøttproduksjon, bygg og løsdriftskravet og kontroll på sauen.

Ønsker dere hjertelig velkommen til to trivelige dager i Lakselv ilag med gode kollegaer og dyktige foredragsholdere.