Landbrukshelga blir den 18-19. oktober. Sted er ikke bestemt, men sett av datoene allerede nå!

Landbrukshelga er stedet der bønder og andre landbruksinteresserte kan få kompetanseheving og kunnskap innenfor mange ulike fagfelt. På samme sted og til samme tid, arrangeres parallelle kurs, og dermed får deltakere massevis av både faglig og sosialt påfyll.

Vi er tidlig i planlegginga, og tar derfor innspill av alle slag. Hvilke fagområder ønsker du kurs innenfor, eller er det spesielle ting du vil lære mer om? Ta gjerne kontakt med Tove Berre i SNS Nordenfjeldske om du har forslag til kurs eller andre spørsmål. Hun treffes på tlf. 90846353.

Eller kontakt fylkeskontoret på tlf. 78440822