Det var Bjørn Tore Søfting som deltok på møtet  for fylkeslaget. Bakgrunnen for hans spørsmål var at det i forslaget til vesentlige vannforvaltningsspørsmål heter at avrenning fra landbruk påvirker vannkvaliteten vesentlig for områdene Tana, Neiden, Pasvik, Alta, Loppa og Stjernøya. – Med tanke på at miljøkravene på en gård er omfattende, og at gjødselhåndtering er strengt regulert i forskrift, synes jeg det er rart at avrenning fra landbruket skal ødelegge vannmiljøet, sier Søfting.

– Spørsmålet er om en har gjort noe for å undersøke disse påstandene, eller om en bare har gjort en skrivebordsvurdering av landbrukets avrenning. Hvis sistnevnte er tilfelle, bør Finnmark fylkeskommune kartlegge miljøtrusselen fra landbruket før de konkuderer, mener Bjørn Tore Søfting. Han tror at noe av bakgrunnen for konklusjonen kan være de erfaringer en har gjort seg med landbruksdrift lenger sør i landet og overført disse til Finnmark. Dette mener Søfting at det ikke er grunnlag for. – Jeg kan ikke se at verken tettheten av gårdsbruk eller husdyr i Finnmark kan påvirke vannkvaliteten vesentlig her i fylket, avslutter Søfting.

Finnmark Bondelag vil følge opp saken utover høsten, og komme med uttalelse til forslaget til vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Finnmark (2016-2021).

Kontaktperson Bjørn Tore Søfting tlf. 992 63 422.