Markus har mer pågangsmot en de fleste, noe «Årets unge bonde» nominasjonen viser. Han er en av fem finalister, nominert blant alle unge bønder under 35 år i Norge. Vinner offentliggjøres 10. november. Han er også tillitsvalgt i Nortura, han sitter i styret i det lokale Bondelaget og han er nestleder i Finnmark Bondelag.

For fire år siden bygde familien nytt robotfjøs i hjembygda i Tana. I Finnmark er bygge kostnadene på fjøs 25-30 % høyere enn i Trøndelag grunnet transport, materialkostnader med mer. Men på toppen av dette så fikk familien en tilleggsregning fra Varanger Kraft på 160 000,-. Brorparten av denne regningen skyldes at linjekapasiteten i området var for dårlig, og måtte oppgraderes for å kunne forsyne fjøsen med strøm. Dette er en kostnad bedrifter flest i mer tettbygde strøk ikke trenger å bekymre seg om.

I dag er fjøsen i full drift og familien har bestemt seg for å mekanisere grôvfor linja. Dette vil gjøre at grovfôret fordeles flere ganger i døgnet til kyrne automatisk i stedet for at bonden må fordele fôret manuelt to ganger for døgnet. Investeringa er en belastning for familiens økonomi, men den vil til gjengjeld gi større fleksibilitet i fra fjøsstellene og gladere kyr. Investeringa gjør at det er lettere å være med på kontaktmøter, skitrening med barna og lignende for Ellen Ingvild og Markus.

Stor var overraskelsen når Markus melder inn behov for ekstra inntak til grovfôrblanderen til Varanger kraftlag, og får beskjed om at linja og trafoen må oppgraderes for å kunne håndtere økt strømforbruk. Kostnad er stipulert til 40 000 kr i tillegg til tilknytningsgebyr på 16 400 kr. Da har Varanger kraftverk oppgradert nettet for fire år siden uten å ha lagt inn en buffer for muligheten for at strømforbruket kunne øke ytterligere. Er det mulig??

I nevnte situasjonen så er det ekstra ille at man får kostnaden to ganger på rad innenfor svært kort tid. Finnmark Bondelag regner derfor med at det ordner seg for familien Heiberg når Varanger Kraft får tenkt seg om.

På ett mer generelt grunnlag så er Finnmark Bondelag sterkt kritisk til at bonden skal være den som står for kostnaden med å løfte kapasiteten på strømlinjene i distriktene. Hvis man ønsker virksomheter i distriktene så må man også legge til rette for det. I landbruket er marginene små og slike tilleggsutgifter kan være med på å velte en utbygging. Finnmark Bondelag ber om at det kommer ordninger som på en bedre måte ivaretar distriktslandbruket der behovet for å løfte linjekapasiteten er til stede.

 

På vegne av Finnmark Bondelag

Grete Liv Olaussen

Fylkesleder

Finnmark Bondelag

Mob 416 46 168