Inga Lill Olsen kom til Jorra samdrift for å  lytte og lære. Hun innrømte at hennes kunnskap om landbruk var liten, men hun viste desto større vilje til å forstå de utfordringene som er i Finnmarkslandbruket. – Hennes erfaringer fra fiskeriene tror jeg bidro positivt for forståelsen. På samme måte som fiskeriene er viktig for kystområdene i Finnmark, har landbruket stor betydning for bosetting i fjordene våre, sier Tangen. Inga Lill Olsen dro selv flere paralleller mellom landbruk og fiskeri under møtet. - Arktisk landbruk er et begrep som er nevnt både i landbruks- og matmeldinga og i nordområdemeldinga, sa Olsen. – Jeg håper at vi gjennom disse meldingene kan få til en god og bred satsning på landbruket i nord-Norge, sa Olsen.

- Selv om landbruket er betydelig redusert i Finnmark på 10 år, har ikke alt gått i svart, sier Tangen. - Vi har fortsatt folk som vil satse på landbruket, og disse må vi støtte opp om. I møtet med Olsen tok vi opp både investeringsbehovet som er på gårdsbrukene i Finnmark, men også dette den fortsatt svake lønnsomheten i næringa. I dag lønnes det ikke å investere og satse i landbruket. Slik kan vi ikke ha det om vi skal øke matproduksjonen i fylket, slik landbruks- og matmeldinga tar til orde for, sier Tangen.

I møtet med stortingsrepresentanten tok også Bondelaget opp samvirkets rolle og betydning i Finnmark. – Uten landbrukssamvirkets nærvær i fylket, vil det bli nærmest umulig å være bonde, mener Tangen. – Det er avgjørende for landbruket i Finnmark at  TINE og Norturas anlegg består. De sørger for at kjøttet og melka fra gården vår når forbruker, i tillegg gir de også vertskommunene viktige industriarbeidsplasser og lokale ringvirkninger, sier Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67