Markedsordningene er en bærebjelke i distriktslandbruket. De sikrer at bonden får levert sine varer og den sikrer at bonden får den prisen på produktet som de er forespeilet. Dette gir forutsigbarhet for bonden, men det gir også forutsigbarhet for næringsmiddelindustrien og forbrukeren som vet at de får de produktene de etterspør. Finnmark Bondelag opplever Regjeringens forslag i meldingen som en kraftig svekkelse av disse ordningene.

Bønder i Norge produserer trygg og lokalprodusert mat til befolkningen. Dette gjøres til en lav kostnad i forhold til lønnsnivået i Norge. Samtidig sikrer markedsordningene at det drives jordbruk over det ganske land. Det gir lavt smittepress, ett vakkert kulturlandskap og liv i distriktene.

Svein og Wiebke Slåtsveen driver med eggproduksjon i Bekkarfjorden, i tillegg til melk og storfekjøtt. De produserer 1 million egg i året. De har ett mindre melkefjøs, og jordgrunnlaget i bygda begrenser muligheten til å øke melkeproduksjonen. For deres del så har regjeringen foreslått å fjerne mottaksplikten på egg for Nortura. Det blir opp til Svein og Wiebke å finne noen som vil kjøpe eggene deres, og det er vanskelig når man bor i Lebesby kommune. Regjeringen forslag «spenner bein» på familien Slåtsveen, der konsekvensen vil bli ett nedlagt hønsefjøs som fortsatt er gjeldsbelagt.

Når et utvalg nedsatt av Regjeringen har fastslått at markedsordningene fungerer etter hensikten; de sikrer avsetning for bondens produkter, gir sikkerhet for pris og demper prissvingninger. Evalueringen påviser heller ingen negative effekter av markedsordningene, verken for forbruker eller for konkurransen i markedet. Da må man spørre, hvorfor endre noe som fungerer?

 

Grete Liv Olaussen
Fylkesleder
Finnmark Bondelag