Dette er spesielt dramatisk for Finnmarkslandbruket. I Finnmark kommer 79% av verdiskapinga i landbruket fra melkeproduksjonen. I hele Finnmark har vi i underkant av 90 melkeprodusenter, noe som viser at vi er kritisk få produsenter i dette store fylket.  

Vi er kritisk få i forhold til å opprettholde volum til meieri- og slakteridrift, og infrastrukturen rundt bonden er i ferd med å smuldre opp. Det høye kostnadsnivået som hele næringa opplever nå, slår ekstra hardt ut her nord, med ekstremt store avstander til det meste.  

Det er derfor helt avgjørende at melkeproduksjonen blir høyt prioritert i årets jordbruksoppgjør. Vi må ha en kraftig inntektsvekst dersom vi skal ha mulighet til å fortsatt ha melkeproduksjon og industri i Finnmark. Det er avgjørende at melkebøndene får tilbake optimismen og trua på framtida i næringa.  

Dagens regjering har gode intensjoner for landbruket, og jeg har troa på at de gjør det de kan for å innfri disse i årets jordbruksoppgjør. Vi går spennende dager og uker i møte:  

26. April: Jordbrukets krav leveres 

5. mai: Statens tilbud forventes å komme 

16. mai: Forhandlingene skal være ferdig  

 

Lokallagslederne i Finnmark Bondelag er invitert til informasjonsmøte om Budsjettsnemndas tall, som danner grunnlaget for årets jordbruksforhandlinger. Informasjonsmøtet på tirsdag 18. april kl. 14:00 på Teams. 

 

Med vennlig hilsen 

Lise Kaldahl Skreddernes

Leder Finnmark Bondelag

 

Her kan du lese det Budsjettnemnda har lagt fram: 
Grunnlaget for jordbruksforhandlingene 2023