Følg lansereingen av landbrukets klimakalkulator live her:

https://www.facebook.com/events/267680047711170

Landbruket har, som andre sektorer, et ansvar for å redusere klimagassutslipp og øke opptaket av karbon samtidig som vi skal produsere mat over hele landet.  

Klimakalkulatoren er unik i at den bruker bondens egne data, og beregner et detaljert klimaavtrykk fra gården. I første omgang blir kalkulatoren tilgjengelig for bønder som driver med melkeku, korn og gris.

  • Landbruket har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene fra sin produksjon. Jeg har tro på at klimakalkulatoren kan bli et viktig redskap for denne jobben på hvert enkelt gårdsbruk, sier Lise Skreddernes fylkesleder i Finnmark Bondelag.

Viktig satsing for å oppfylle Landbrukets klimaplan

I april la et samlet landbruk fram en plan for å redusere klimagassutslipp og øke karbonopptaket i jorda med 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Planen er en oppfølging av klimaavtalen mellom Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og regjeringa fra 2019. Her er klimakalkulatoren ett av flere tiltak.

  • God agronomi og godt husdyrhold bidrar til å nå klimamålet. Vi kan klare å innfri jordbrukets klimaforpliktelse gjennom å forbedre norsk matproduksjon. Skal vi lykkes, er vi avhengige av at alle bønder gjør det de kan ut fra forutsetningene på sin gård, sier Lars Petter Bartnes leder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag har vært en av pådriverne for klimakalkulatoren fra det første initiativet i 2016 til den nå blir lansert. Det er 17 organisasjoner i landbruket som står bak kalkulatoren.

Landbrukets klimaselskap SA eies av:

Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Maarud, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder, Fiskå Mølle