Finnmark Bondelag har i samarbeid med Tana

Bondelag gleden av å invitere til

Landbrukspolitisk debatt

Søndag 30 august kl 14.00-17.00

Miljøbygget ved Tana bru

Toppkandidatene fra fylkespartiene stiller

Innledere fra fylkesmannen, Innovasjon Norge

og fylkesleder i Finnmark Bondelag

Møteledere: Bjørn Thorstein Hildonen og Alf

Helge Jensen

Enkel servering

Velkommen til en spennende debatt