Fakta om Kautokeino kommune (2018):
Antall innbyggere: 2 910
Totalt areal, km²: 8 969
Jordb. areal i drift, km²: 2
Ant. landb. eiendommer: 92
Ant. jordbruks foretak: 10
Ant. sysselsatte i primærnæringene: 192
Bruttoprodukt jordbruk, mill. kr: 2,9
Årsverk á 1 845 timer, jordbruk: 6,6

Tall fra NIBIO rapport:
"Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge. Oppdaterte beregninger basert på tall fra 2018."

Midt-uke bonden uke 37:

Johnny Hætta (37) født og oppvokst på Eidet gård i Máze, Kautokeino kommune, flyttet til Tromsø i 2002. Mens han bodde i Tromsø fant han henne som han giftet seg med i 2015, samme år som familien flyttet fra Tromsø til Máze. I 2015 startet han i ny jobb hos Eidet Gård, i Máze, gården som han senere overtok.

Etter overtakelse av gården i 2018 har det gått fort, for allerede midtsommers 2019 begynte byggingen av ny driftsbygning. 10. desember 2019 kunne ny fjøset tas i bruk. Til stor glede for hele familien på 5.

Johnny Hætta forteller at de var nødt til å bygge nytt fjøs, for å tilfredsstille dagens krav og teknologi utviklingen. Det nye løsdrift fjøset med melkerobot er bygget til å kunne romme 110 dyr, i stort og smått.     

Familien har små planer om å begynne med lokal kjøttforedling på gården. Til seg selv, men også etter hvert til salgs. Både av lammekjøtt, reinkjøtt og elgkjøtt. Johnny Hætta har fagbrev innen kjøttforedlings faget, og har stor interesse i å foredle lokalprodusert kjøtt.

Familien har i tillegg til melkeproduksjon, både noen lam og poteter på gården. Og mens denne artikkelen ble skrevet, har Johnny sammen med sønnene vært på elgjakt og skutt en fin elgokse. På  Eidet gård bor Johnny Hætta sammen med sin kone Mariann Sivertsen Hætta og deres 3 barn, Ulrik (11), Lian Elander (8) og Maila Eleah (4).