Kjersti Schanche er oppnevnt for Varangerhalvøya øst og for Karasjok er Nils Aslak Boine interesserepresentant. Begge etter forslag fra lokallagene og Finnmark Bondelag.

Les mer på Finnnmarkskommisjonens nettsider