Tittel på innledninga er Landbruk i nord. Hun vil snakke om status i for jordbruket i Finnmark, og hva som må til for å utvikle næringa videre. Du finner programmet her.