Bakke-Jensen vil innlede om den blå landbrukspolitikken, som kanskje venter bøndene etter stortingsvalget til høsten. De borgerlige partiene sa nylig at de ikke ville røpe hvilke endringer som innføres i en ny landbrukspolitikk, hvis de kommer til makta. Det knytter seg derfor litt spenning til hva Frank Bakke-Jensen vil si til årsmøteutsendingene. – Høyre og Frp har planer om til dels store endringer i landbrukspolitikken, og jeg frykter at endringene vil føre til nedbygging av landbruket i Finnmark, sier fylkesleder Ola Tangen. Bondelaget utarbeidet i høst kalkyler med bakgrunn i partiets forslag til statsbudsjett og alternative landbruksmelding. Høyre har blant annet tatt til orde for å flate ut tilskuddsordninger som styrker distriktene til fordel for produksjonsavhengig støtte. – Selv om vi har relativt større gårder her i Finnmark enn mange andre deler av landet, har jeg liten tro på at vi kan øke produksjonen så mye at volumøkninga kan kompensere for fjerning av distriktsstøtten, sier Ola Tangen.  

I tillegg til generell landbrukspolitikk, vil rovdyr også i år være et tema på årsmøtet.– Dyrevelferd hos rovdyr er et område som er lett å glemme i rovdyrdebatten. Derfor har vi invitert leder i Dyrebeskyttelsen i Tromsø, Terese Rye Simonsen til å innlede om dyrevelferd både hos rovdyr og beitedyr, sier fylkeslederen. –Det er viktig å forske på rovdyra, men vi ønsker ikke at dyr skal utsettes for skade som jerven i Porsanger i desember. Som bonde er det fælt å se at dyr lider, uansett hvilket dyr det er,  sier Tangen. Finnmark Bondelag er fortiden opptatt av innvandring av jerv fra Finland, og i den forbindelse er Direktoratet for Naturforvaltning og rovdata inviterte til å innlede om dette.

Årsmøtet i Finnmark Bondelag avholdes på Rica Hotell i Alta, 20-21 februar.

 

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67