Helga Pedersen skal innlede omkring hvordan landbruks- og matmeldinga skal følges opp, slik at vi kan få en ny giv i landbruksnæringa. - Det blir spennende å høre hva Pedersen har å si om landbrukets framtid, sier Ola Tangen. Landbruks- og matmeldinga som kom i vår var ambisiøs, og den rød-grønne regjeringa fikk seg kanskje en aha-opplevelse når det ble brudd i jordbruksforhandlingene.  Men vi er svært glade for at Pedersen har tatt seg tid til å møte våre tillitsvalgte, sier Tangen

Ledermøtet vil også by på et lynkurs i landbrukspolitikk.- Det er lett å mene noe om overføringene til landbruket, men det er ikke like lett å se sammenhengene i norsk landbrukspolitikk. Dette gjelder både for bønder, politikere og folk flest. Så hvis du er en politiker som vil lære litt mer om landbrukspolitikk, er det bare å ta kontakt. Vi har alltids plass til flere på kurset, sier Ola Tangen.

Ledermøtet avholdes den 10. oktober på Vica Hotell i Alta.

 

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.