Vi bønder er råvareprodusenter og det er et nettverk av yrkesutøvere som har sin tilknytning til vår produksjon. Ikke alle har muligheten til å bli bonde, men det er også behov for veterinærer og rådgivere innen jord- og plantekultur, fõring, dyrehelse, produksjon, hms, økonomi, og teknikk. Det trengs saksbehandlere innen forvaltningsapparatet, ledere, regnskapsførere, fõrutviklere, naturforvaltere, forskere og lærere. Så trengs det mekanikere, maskinforhandlere, slaktere og meierister, o.s.v. For alle som vil jobbe med natur, miljø, husdyr, og mange flere, så vil grønn naturbrukslinje på Tana videregående skole være et bra sted å begynne sin utdanning, for utdanningen der er tilpasset akkurat de spesielle arktiske forholdene vi driver landbruk under her i Finnmark.

Skolen er et sentrum for kompetansebygging i næringa. En grunnleggende og viktig oppgave er selvfølgelig agronomutdanning som sørger for rekruttering til næringa. I tillegg har Tana vgs. spesialisert seg på flere fagområder som har tett tilknytning til landbruk og natur. Med påbygning kan elevene ta videre studier i den retningen de ønsker. Utdanningen kan også danne grunnlag for å skape sin egen arbeidsplass i tilknytning til landbruk og utmark.

I landbruksnæringa blir vi aldri utlært, og det er behov for stadig påfyll av kompetanse, etter- og videreutdanning. Med grunnlag i lærerressursene og det øvrige driftsapparatet på Tana vgs. gjennomføres jevnlig agronomutdanning for voksne i Finnmark. At det gjentatte ganger blir satt opp fulle klasser, viser at behovet er uvurderlig. Dette kunne ikke vært gjennomført uten at det var en agronomutdanning der i utgangspunktet. Vi ønsker å styrke miljøet rundt Tana videregående skole som et kraftsenter for naturbruksnæringene i fylket, ved at flere funksjoner lokaliseres ved skolen.

Det er heldigvis ikke politisk flertall hos Finnmark fylkesting for å legge ned skolen, selv om det er kommet forslag om det. Et sånt forslag skaper uro og usikkerhet og får negative konsekvenser. Flere politikere burde løfte blikket litt og se hva som skjer med verdens matproduksjon. Denne sommeren har tørken også rammet Norge, og Finnmark er det eneste fylket der bøndene har hatt normale avlinger. Forskerne sier at man i fremtiden vil måtte ta større ansvar for matforsyningen i arktiske strøk. Både politikere og rådgivere i grunnskolen burde avlegge skolen et besøk for å få innblikk i hva man eventuelt velger bort, eller hvilke muligheter en videregående utdanning her kan gi. Skolen er unik i sitt slag, og flere unge fortjener å bli kjent med tilbudet.

Tana videregående skole feiret i sommer at det er 100 år siden Finnmark landbruksskole startet opp, akkurat der den ligger i dag. Jorda som er den grunnleggende ressursen i jordbruket har vært drevet og kultivert i hele denne tiden. Den kan ikke flyttes til et annet sted, og derfor må naturbruksutdanninga fortsatt være lokalisert der. Måtte det bli 100 nye år.

 

Grete-Liv Olaussen

Fylkesleder

Finnmark Bondelag