Blant de ting som opptok bøndene var lang saksbehandlingstid for landbrukssaker i kommunen. Det er satt i gang prosjekter som skal utvikle jordbruket, men ofte stopper sakene i kommuneadministrasjonen. Nydyrkingssaker er et av mange eksempler som ble dratt fram.

Årsmøtet var også opptatt av å vise fram jordbruket og bøndene for folk flest i bygda. I 2013 var det 11 gårdsbruk igjen i Kautokeino, hvorav 6 var melkebruk. Det er derfor lett å glemme denne næringa i kommunen. Styret påtok seg oppgaven å finne aktiviteter for å synliggjøre jordbruket i kommunen.

Ole Klemet A. Hætta ble gjenvalgt som leder i lokallaget. Med seg i styret har han:
- Nils Andreas Tornensis, nestleder (ny).
- Knut Aamot, styremedlem (ny)
- Isak Anders Hætta, styremedlem (ny)
- Joachim Förster, kasserer (gjenvalg)

 

Ta gjerne kontakt med lokallagsleder Ole Klemet A Hætta,
tlf. 90916808.