Sametinget skal på plenumsmøte i februar behandle sitt innspill til jordbruksforhandlingene. I forslaget til innspill er det mange positive ting. Skreddernes er svært glade for at Sametinget foreslår at ordningen med fondsavsetninger med skattefordel for landbruket gjeninnføres og at frakttilskuddene styrkes. Positivt er det også at de foreslår økning i tilskuddet for investeringer i landbruket.

 - Men de er litt uklare når det gjelder inntektsveksten, sier Lise Skreddernes. – Det foreslås at tilskuddssatser skal heves i Troms og Finnmark. Jeg er redd at dette ikke er tilstrekkelig til at vi klarer å opprettholde antallet gårdsbruk i Finnmark, sier Skreddernes. I dag er økonomien såpass svak, og få unge ser for seg en framtid i næringa. Spesielt ikke dersom en må investere i nytt fjøs, slår Skreddernes fast.

 - Det er for øvrig flott at Sametinget har stort fokus på rekruttering. Blant annet har de foreslått gratis etableringskvoter for unge i samiske områder. Skreddernes trordette alene ikke er nok og at en etableringspakke også må ha en økonomisk bit i seg. - Vi mener derfor at investeringsordningene må heves til 50% for unge bønder og 40% til andre søkere, sier Skreddernes. Dagens fjøs trenger sårt å oppgraderes til en bedre standard, og da trenger vi bedre investeringsordninger for alle, mener Skreddernes.

Kontaktperson Lise Skreddernes tlf. 41 27 87 29