Regjeringa melder i dag at de i neste års statsbudsjett vil styrke importvernet for norske landbruksprodukter. I praksis vil det si at norsk melk, storfe og lammekjøtt skal gis like konkurranse vilkår på det norske markedet, som importerte varer. – Det er viktig at prisene på norske og utenlandske produkter holdes noenlunde like, mener fylkeslederen. - Den norske bonden kan ikke konkurrere mot bønder i lavkostland når det gjelder priser på varer og tjenester.  Hvis vi skal ha norsk matproduksjon over hele landet også i framtida, er det avgjørende at en over tid får dekket de høye produksjonskostnadene vi har her til lands. Uten at norske varer beskyttes mot billigere utenlandsk produkter, vil ikke jordbruket være liv laga, spesielt ikke i Finnmark, mener Tangen. Fylkeslederen mener at det er det er ekstra dyrt å produsere melk og kjøtt i Finnmark. - Lange avstander mellom produsent og marked, og lavere avlingsnivåer gjør at jordbruket i Finnmark er spesielt avhengig av et godt tollvern, sier Tangen.

Ola Tangen er ikke bekymret for at mangfoldet i ostedisken skal forsvinne, slik det har blitt hevdet i enkelte medier. Det norske markedet får tilgang på utenlandske spesialiteter og andre merkevarer som ikke produseres i Norge. Storparten av osteimporten til Norge kommer fra EU som i dag har tollfrie kvoter på 7200 tonn til det norske markedet. Norske importører kan søke om disse tollfrie kvotene. Det er opp til importørene om de ønsker å importere, og hva de ønsker å importere, sier han. 

I 2010 ble det importert 9 611 tonn ost og utgjorde ca. 10 prosent av oste omsetningen. Nordmenn konsumerer i snitt snaue to kg importert ost per år.

 

Kontaktperson Ola Tangen, tlf. 415 54 467