Årsmøtet i Kautokeino Bondelag ble avholdt den 14 mars. Lokallaget kan se tilbake på et år med en del aktivitet. Kautokeino Bondelag var med på Budstikke stafetten som gikk gjennom hele Finnmark, og som ordfører Klemet Erland Hætta støttet opp om. Lokallaget har også vært i kontakt med lokale politikere i forkant av jordbruksforhandlingene 2011 for å informere om landbruket.

I generaldebatten var årsmøtet spesielt opptatt av avgiftslettelser. Det ble foreslått at en burde fjerne avgifter produkter som en må ha på gården som landbruksplast, slik at kostnadsnivået kan reduseres noe. Årsmøtet var også bekymret for at Kautokeino kommune har signalisert at ikke vil opprettholde landbruksfaglig kompetanse når landbrukskonsulenten går av med pensjon om kort tid.   

Fylkesleder Ola Tangen deltok på møtet med en orientering om arbeidet fylkeslaget har gjort i forbindelse med landbruks- og matmeldinga Velkommen til bords. Jordbruksoppgjøret og rovdyrproblematikken var også to temaer han kort redegjorde for.