Medlemmer i Norges Bondelag oppfordres til å komme med innspill til årets jordbruksforhandlinger. Dette gjøres gjennom ditt lokallag. Norges Bondelag legger stor vekt på uttalelser fra lokal- og fylkeslag når de utformer sitt krav til staten.

Som en hjelp til de gode diskusjonene lager Norges Bondelag årlig et studiehefte med aktuelle problemstillinger. Studieheftet innholder enkle spørreskjema for å få fram ønsket prioritering i politikken og av de ulike produksjonene. Før jul fikk lokallagene tilsendt studieheftet som er grunnlag for årets innspill til jordbruksforhandlingene.

Kontakt ditt lokallag for dine innspill og delta evt. på de møter som lokallaget inviterer til.

Lokallagenes frist for å uttale seg er 15. februar 2013.

 

Du finner studieheftet her

Mer om jordbruksforhandlingene og arbeidet med disse finnes her