Fylkesstyret gjennomførte i lag med fylkesstyret i Troms Bondelag ett besøk på Bioforsk sin forsøksgård på Tromsøya, bedre kjent som Holt, 3 juni i år. 

Man ønsket å ta turen til Holt for å øke styret sin kompetanse på det som skjer innen forskning hos Bioforsk og da spesielt på Holt. Styret fikk en omvisning på gården og man ble gjort kjent med hvilke forsøk som pågikk for tiden.

Som du kanskje vet så har forsøksgården vært truet av nedleggelse og dagen etter vårt besøk så fikk de den tunge beskjeden om at forsøksdelen skal legges ned og de ansatte skal flyttes til andre lokaliteter inne i byen.

Finnmark Bondelag med leder i spissen er bekymret for denne utvikling da man frykter at testing og utprøving av sorter som trives i Nord vil bli ytterligere nedprioritert i årene som kommer.