- Utdanning er avgjørende for rekruttering til alle næringer, og dette gjelder også for landbruket, sier Tangen. Han har tidligere uttrykt bekymring for landbrukets framtid hvis landbruksskolen i Tana skulle bli nedlagt. Når kompetanseutvalget vil ha med Tana vgs. i den framtidige strukturen for videregående skoler er det veldig positivt mener han. 

Tangen ser nå litt mer positivt på utdanningssituasjonen for landbruket i fylket. – Det er fylkestinget som har det avgjørende ordet i denne saken, så punktum er ikke satt, understreker Tangen. Kompetanseutvalget tok ikke hensyn til fylkesrådsmannens varslede kutt i økonomien neste år. – Dersom fylkestinget følger forslaget til økonomiplan, vil det være slutt for landbruksskolen. Kampen for en landbruksutdanning i Finnmark er derfor ikke over, sier Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf. 41 55 44 67.

 

Les Finnmarkens artikkel