Motorsag i møte med en vanlig bukse. Demonstrasjon fra Landbrukets HMS-tjeneste. Foto: Guro Bjørnstad.

I Bondebladet nr. 46 presenteres forskningsprosjektet «Ulykker i landbruket» og prosjektleder Gro Follo håper på stor respons hos de 7500 bøndene som snart vil motta et spørreskjema i posten.  Mens tre prosent av norske arbeidstakere er sysselsatt i landbruket, står sektoren for 20-30 prosent av alle dødsulykker i arbeidslivet.  Nå skal en ny stor undersøkelse skaffe ny kunnskap om årsakene.  Det vil overraske meg om ikke resultatene av undersøkelsen også vil si noe om de økonomiske vilkårene for norske bønder, sier Gro Follo, som er spent på om det kan dokumenteres sammenhenger mellom dårlig økonomi og dårlig sikkerhet i landbruket.  Vi registrerer også at bondelagsleder Nils T. Bjørke oppfatter undersøkelsen som svært viktig.  Med et stadig mer krevende yrke, mener han bøndene bør ha sikkerhet lengst fremme i tankegangen både i planlegging og utførelse av arbeidet.  Praktisk HMS- arbeid er ikke alltid så mye arbeid, men bonden er nødt til å føle at dette er tjenlig for den enkelte, sier bondelagslederen, som understreker at landbruket ikke har råd til å fortsette med dagens ulykkesstatistikk.

Tallene for 2008 er illustrerende. 12 dødsfall blant personer sysselsatt i landbruket, mot 51 dødsfall for arbeidslivet ellers.  Landbruk er fortsatt en høyrisikonæring, sier Gro Follo.

Mange bønder også i Finnmark kan bli mere bevisst i forhold til HMS arbeidet på gården sin.  Ingen ulykker er planlagt, men skjer ofte fordi man skulle bare…….  Enkel risikovurdering og fokus på ryddige arbeidsforhold for både seg selv og ansatte er et langt steg i riktig retning.   For de som fortsatt føler at Hms arbeidet er vanskelig og komplisert kan jeg anbefale et medlemskap i Landbrukets HMS tjeneste.  Da får man nødvendig innføring og oppfølging av hele HMS systemet for gården sin.

Om medlemskap og priser, samt nyttige tips sjekk LHMs nye nettsider: www.lhms.no

 

Kontaktperson Vidar Aastrøm tlf. 96224942