Finnmark var det fylkeslaget med størst medlemsvekst i 2015, målt i prosent. Økningen var på 9,5 % og dette er andre året på rad med kraftig vekst i medlemstallet.

Årsaken til den kraftige veksten er flere. Vi liker å tru at de fleste blir medlemmer på grunn av det arbeidet vi gjør for norsk mat, den norske bonde, kulturlandskapet med mer. En bonus er at medlemsfordelene er så store at kostnaden med å være medlem ofte blir dekket av disse.

En mobilisering blant lokallagene på senhøsten for å vinne en vervekampanjen som pågår helt fram til årsmøtets første dag den 17 februar har helt klart vært med på å bidra til den kraftige veksten. Her premieres det laget med størst medlemsvekst i antall, og det lokallaget med størst vekst i %. I tillegg så får beste verver 2000 kr i gavekort.

Nu på starten av 2016 så kan man bare konstantere at medlemsveksten fortsetter.