NRK Finnmark har laget en nettsak som forteller at Finnmark er det fylket i landet med høyest kvinneandel. Andelen er 25 % og stigende. I enkelte kommuner i fylket så har flertallet av generasjonsskiftene de siste årene vært gjennomført av en kvinne.

Dette er noe vi er stolte av, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag, Grete Liv Olaussen.

For mer informasjon om saken så vises det til NRK Finnmark sin reportasje på; http://www.nrk.no/finnmark/finnmark-har-norges-mest-likestilte-bonder-1.12803939