Fylkesutvalget vedtok i går å støtte fylkesrådmannens forslag om å legge ned Tana vgs. – Jeg er svært skuffet over fylkesutvalget, og tror ikke de er klar over hva dette vedtaket betyr for landbruket i Finnmark, sier lederen i Finnmark Bondelag.

– Jeg frykter at dette kan være dødsstøtet for landbruket, sier Tangen. – Rekrutteringa til næringa vil få et alvorlig skudd for baugen, fortsetter han. Fylkeskommunen ønsker å kjøpe studieplasser for landbruket på naturbruksskoler i andre fylker. Tangen har ingen tro på at dette er en god løsning. – Det er stor forskjell på å drive gård i Finnmark, sammenlignet med i andre fylker. Skolen i Tana kan gi de framtidige bøndene kompetanse om gårdsdrift  i vårt særegne klima. En slik kunnskap er gull verdt i dagens jordbruksdrift  hvor marginene for lønnsom drift er små, sier Tangen.

Finnmark Fylkeskommune fikk i 2010 et større ansvar for jordbruket etter forvaltningsreformen. – Det er nesten ikke til å tro at fylkeskommunen kun kort tid etter reformen, finner ut at de ikke vil satse videre på jordbruket. Nedleggelse av Tana vgs er et svært sterkt signal til næringa. Et slikt vedtak understreker at våre fylkestingspolitikere ikke ser noen framtid i landbruket, mener Tangen. – Den vurderinga er jeg sterkt uenig i. Landbruksmeldinga tar til orde for en økning av matproduksjonen i takt med venta befolkningsvekst.  Her blir det muligheter for landbruket i Finnmark til å ta del i en positiv vekst, sier Tangen.

Etter mange års jobbing, har en i siste landbruksmelding fått en satsing på det arktiske landbruket. Over jordbruksavtalen har staten valgt å satse 9 millioner over 3 år på arktisk landbruk i Nord-Norge – Dette er arbeidet er landbruket i Finnmark en viktig del av, sier Tangen.  Tangen har denne uka deltatt på Hurtigruteseminaret, hvor nettopp Arktisk landbruk har vært tema. – Å legge ned landbruksskolen i Tana setter framtida for landbruket i fare. Vi trenger en modernisering av driftsapparatet, og nye hender inn i næringa. I stedet for å legge ned vår eneste utdanningsinstitusjon i fylket, forventer jeg at fylkestinget jobber hardt for å bedre næringas rammebetingelser, avslutter Tangen..  

 

Kontaktperson tlf. Ola Tangen, tlf. 41 55 44 67

 

 

 

Les Tangens uttalelse til Finnmarken