Styret i Finnmark Bondelag har jobbet grundig med sitt innspill til Norges Bondelag angående inntektsutvalgets rapport. Denne saken har vært krevende, men har også skapt engasjement og ny kunnskap. Nestleder i Norges Bondelag Egil Hoen hadde en gjennomgang på ledermøtet i Finnmark, der det også ble muligheter for å diskutere saken. Vi har også hatt flere teamsmøter der det har vært anledning til å avklare spørsmål.

Etter å ha fått innspill fra noen lokallag har styret kommet fram til sitt innspill, som er sendt til Norges Bondelag. Her har fylkesstyret tatt stilling til de mest sentrale spørsmålene i rapporten, og har tillit til at styret i Norges Bondelag lander dette til beste for den norske bonden.

Her kan du lese høringssvaret fra Finnmark Bondelag