Finnmark Bondelag ønsker med dette å minne på utsatt klagefrist som er satt til 01. oktober på vedtak om rovvilterstatning.

For mer informasjon i saken, se:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rovvilt-frist/id2427781/

eller

http://www.nsg.no/forsiden/utsatt-klagefrist-pa-vedtak-av-omgjoringsbegjaringer-om-rovvilterstatning-article9476-364.html