I år var det mange som hadde vervet medlemmer, da lokallaget med best vekst i % av sin medlemsmasse og det lokallaget med flest nye medlemmer ble premiert. Dette har stimulert medlemmene til å stå på og verve medlemmer. I tillegg så ble beste verver premiert.

Beste lokallag i totalt antall medlemmer ble Tana Bondelag med en vekst på 12 nye medlemmer. Dette utgjør en medlemsvekst på 15 prosent. Det nevnes for øvrig at Tana Bondelag har vunnet denne konkurransen to år på rad, og kan således vise til en meget god medlemsvekst.

Det lokallaget med prosentvis best økning i vervekonkurransen var Veidnes Bondelag med en medlemsøkning på hele 93 %, og er nå oppe i 26 medlemmer. Lokallaget har kanskje Norges minste rekrutteringsgrunnlag, når man ser befolkningstallet innenfor lokallagets geografiske rammer, men det kompenseres gjennom engasjement og stor "stå på vilje".

Årets beste verver ble Rakel Løkke med seks nye medlemmer. Hun er lokallagsleder i Veidnes Bondelag, og hun har gjort en fenomenal jobb for lokal- og fylkeslaget gjennom mange år.

Finnmark Bondelag takker alle som har engasjert seg for innsatsen. På bakgrunn av stor innsats fra mange av våre medlemmer så hadde vi en medlemsvekst på 12 % i 2016, noe som er tredje året på rad at vi kan vise til stor medlemsvekst i fylkeslaget.