I en lengre periode så har øyas to melkebruk måtte helle ut den melka de produserer fordi melkebilen ikke har kommet seg ut til øya. Dette utgjør mange tusen liter melk i uken. Dyrlegen har bøndene måtte hente på kaia, da veterinær ikke har fått med seg bil over til øya.

Nå er bøndene er i ferd med å gå fri for kraftfôr, da de ikke får kraftfôrbilen over til øya. Hvis gårdene går fri for kraftfôr så vil avdråtten på kyrne reduseres betydelig fordi de ikke får i seg nok energi. Selv om kraftfôrmangelen kun er for en kort tidsperiode så vil det gi store økonomiske tap for bøndene da kyrnes leveranser av melk, både på kort og lang sikt vil bli kraftig redusert. For kalver, kviger og okser så er de avhengig av noe kraftfôr for å sikre god vekst og samtidig for å få mineraler som de er avhengig av.

  • Vi er kommet i en situasjon som ikke er akseptabel. Fylkeskommunens håndtering av saken har vært svært rotete, og er i ferd med å gi store økonomiske konsekvenser for melkebrukene på Årøya, sier fylkesleder Grete Liv Olaussen. Hun sier videre at en situasjon uten kraftfôr er dyreplageri, og må unngås.

Finnmark Bondelag forventer at man straks får på plass en løsning som sikrer at man får biler og tungtransport over til øya. Vi forventer videre at fylkeskommunen kompenserer for de merkostnader dette gir bøndene, både i rene produksjonstap, men også i merarbeid og økte kostnader dette allerede har gitt og vil gi i tiden framover.