Finnmark Bondelag er fornøyd med at det er inngått jordbruksavtale

Av Terje Balandin,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesleder Grete Liv holder innlegg

Ramma i årets avtale er historisk høy, men det måtte den også være.

Bondestanden opplever store kostnadsøkninger og mye av ramma går inn som en del av kostnadsdekning på økte kostnader og vil ikke synliggjøres som lønn for den enkelte bonde. Fylkeslaget er glad for en avtale der tilskuddene øker. Vi føler at med årets avtale så anerkjenner Regjeringen den Norske landbruksmodellen og viser at de støtter opp om den.

Landbruket har en del produkter der vi sliter med overproduksjon i markedet. Fylkeslaget er glad for at både landbruket og staten er enig i at man må få regulert overproduksjonen på en bedre måte enn i dag, for å sikre bonden en bedre pris i markedet. Vi håper for sauebonden i Finnmark sin del at to kroner kiloen på sauekjøtt snart er historie.

Det er kommet inn ett nytt tilskudd som styrker økonomien på melkebruk mellom 6 og 50 kyr. Tilskuddet er svært målrettet mot 20 til 30 kyrs bruket og vil komme godt med for de små- og mellomstore melkebrukene i Finnmark. Finnmark Bondelag ønsker tilskuddet velkommen!

For andre året på rad så er tilskuddet til veterinære reiser økt i forhandlingene. Dette er ett tilskudd som Finnmark Bondelag har stått i bresjen for. Tilskuddet sikrer veterinæren en fornuftig timelønn, også mens de sitter i bil. Den senere tid så har vi opplevd at enkelte veterinærer i fylket skriver betydelige tilleggsregninger ved kjøring, spesielt på kveldsvakt og i helgene. Finnmark Bondelag forventer at tillegget i tilskuddet til veterinære reiser gjenspeiler seg i veterinærene sine framtidige fakturaer til bondestanden i fylket.

 

For ytterligere kommentarer. Kontakt fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen på tlf 416 46 168

Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag

Økte kostnader reduserer lønnsomhet

NIBIO undersøkelse viser økonomisk nedgang for nord-norske bønder. Bekymret når utgiftene stiger mer enn inntektene, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag.

Kongeørna herjer i Finnmark

De siste ukene har sauebønder i Varangerfjorden opplevd store tap til kongeørn. Minimum seks besetninger i fjorden har mistet lam til kongeørn på innmarksbeiter (areal som er gjerdet inn). Flere av disse lammene er sendt inn til Statens naturoppsyn for dokumentasjon.

Landbruket trenger et løft

Landbruket i Norge er en politisk styrt næring. Dette sikrer at bøndene i landet produserer de varer som etterspørres av forbruker på en god, trygg og bærekraftig måte.

Ny fylkesleder i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag arrangerte sitt årsmøte i Lakselv 20-21 februar. På møtet gikk tidligere fylkesleder Grete Liv Olaussen av etter seks år som leder og Lise Skreddernes ble valgt som ny fylkesleder.

Våre samarbeidspartnere