Bondestanden opplever store kostnadsøkninger og mye av ramma går inn som en del av kostnadsdekning på økte kostnader og vil ikke synliggjøres som lønn for den enkelte bonde. Fylkeslaget er glad for en avtale der tilskuddene øker. Vi føler at med årets avtale så anerkjenner Regjeringen den Norske landbruksmodellen og viser at de støtter opp om den.

Landbruket har en del produkter der vi sliter med overproduksjon i markedet. Fylkeslaget er glad for at både landbruket og staten er enig i at man må få regulert overproduksjonen på en bedre måte enn i dag, for å sikre bonden en bedre pris i markedet. Vi håper for sauebonden i Finnmark sin del at to kroner kiloen på sauekjøtt snart er historie.

Det er kommet inn ett nytt tilskudd som styrker økonomien på melkebruk mellom 6 og 50 kyr. Tilskuddet er svært målrettet mot 20 til 30 kyrs bruket og vil komme godt med for de små- og mellomstore melkebrukene i Finnmark. Finnmark Bondelag ønsker tilskuddet velkommen!

For andre året på rad så er tilskuddet til veterinære reiser økt i forhandlingene. Dette er ett tilskudd som Finnmark Bondelag har stått i bresjen for. Tilskuddet sikrer veterinæren en fornuftig timelønn, også mens de sitter i bil. Den senere tid så har vi opplevd at enkelte veterinærer i fylket skriver betydelige tilleggsregninger ved kjøring, spesielt på kveldsvakt og i helgene. Finnmark Bondelag forventer at tillegget i tilskuddet til veterinære reiser gjenspeiler seg i veterinærene sine framtidige fakturaer til bondestanden i fylket.

 

For ytterligere kommentarer. Kontakt fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen på tlf 416 46 168