Kurset er gratis og er for alle som er eller har lyst til å bli tillitsvalgt. Det som er spesielt for Finnmark sin del er at vi inviterer alle fra landbruksfamilien med, uavhengig av hvilket faglag man er med i eller om man representerer et samvirkeforetak. Foredragsholder er Brita Skallerud som har vært mangeårig nestleder i Norges Bondelag.

Kurset har vært arrangert over store deler av landet med svært gode tilbakemeldinger. Man vil få svært godt innblikk i organisasjonslivet og Brita vil komme med mange gode råd som man kan ta med seg videre som tillitsvalgt. Fylkesleder Grete Liv Olaussen og organisasjonssjef Terje Balandin vil være med på kurset og bidra med sine erfaringer.

Kurset er gratis og medlemmer av Bondelaget får dekket sine kjørekostnader for overskytende over 300 kr. I tillegg får lokallaget 1000 kr i støtte for hvert medlem som deltar.

Hvis noen tenker at dette skulle jeg vært med på så er det ikke for sent. Ta kontakt med Terje Balandin på 97693064 eller epost terje.balandin@bondelaget.no så ordner det seg.

Håper vi ses!