Finnmark Bondelag møtte i går Knut Storberget på Heimdal gård i Alta. – Det var en felles forståelse for landbrukets utfordringer. Både de naturgitte, men også de utfordringer som et nytt politisk regime har lagt opp til, sier Grete Liv Olaussen. - Mye er likt med andre steder i landet. Presset på jordbruksarealene her i Alta var kanskje noe av det som overrasket Storberget mest. Med så mye annet areal er det uforståelig at kommunen velger å bygge ned matjord for å sikre byutvikling, mener Olaussen.

Jordbruket i Finnmark er likevel særegent på mange måter. Finnmark Bondelag trakk fram de sårbare fagmiljøene vi  har innenfor jordbruket i fylket. En utvikling mot enda større bruk, vil skje på bekostning av antall gårdsbruk og færre yrkeskollegaer. Det kalde klimaet og lange avstander mellom gårdene, er også forhold som gjør det dyrere å drive gård her enn lenger sør i landet. - Å drive gård på "hvert sitt nes" er vanskelig på mange måter, men også i forhold til leveranser av kjøtt og melk. I dag vet bonden at melka hentes på gården og at dyr hentes til slakt. Uten denne forutsigbarheten kan ikke bonden planlegge investeringer eller drift på gården. Derfor har samvirket en nøkkelrolle for at jordbruket skal være en næring for framtida også i Finnmark, mener Olaussen.

- Den norske landbruksmodellen består av mange elementer, og ting henger sammen. Regjeringas bit for bit strategi for endring av landbrukspolitikken er derfor ikke gunstig, mener Olaussen.

Storberget var opptatt av hvordan sikre matjorda for framtida og ønsket innspill på positive virkemidler i jordvernet. – Det er godt at politikere nå skjønner at matjorda er jordbrukets næringsarealer, og ser viktigheten av disse for framtidig matproduksjon. Utfordringa ligger i å få lokale politikere til å gjøre det samme. Veldig ofte settes jordvern opp som motsetning til samfunnsutvikling, og bøndene blir ofte skyteskive når det er snakk om bolig og veiutbygging på dyrka mark. Det er urimelig og lite visjonært,  for også i framtida trenger vi mat. Matproduksjon i Norge vil bli vanskelig dersom matjorda bygges ned i aktive jordbruksområder, mener Olaussen.

 

For flere kommentarer kontakt Grete Liv Olaussen på tlf. 41 64 61 68.