Brosjyren omhandler hovedproduksjonene i fylket og hva de bidrar med av arbeidsplasser og verdiskapning. I tillegg så omtales næringsmiddelindustrien i vårt fylke. Bilder er tatt av medlemmer av Finnmark Bondelag fra Varanger i øst til Alta i vest

Ta en titt på;

http://www.visbrosjyre.no/brosjyrefinnmarkbondelag/WebView/