Sammen med seg i styret har hun Knut-Arne Mikalsen, Lasse Johnsen, Line Suhr og Stian Jøraholmen.

Lokallaget kan se tilbake på et svært aktivt år med både medlemsmøter, politiske møter, Åpen gård og aksjoner. Du finner mer om lokallagets arbeid i deres årsmelding.

Planlegginga av avlastningsveien i Alta pågår for fullt. Årsmøtet nedsatte et utvalg som skal følge dette arbeidet. Utvalget består av Eva Bjørnstad, Vegard Hykkerud, Jørn Suhr og Veronica Andersen (Finnmark Bondelag).