Deler av Europa sliter med salmonellasmitte og derfor vil EU ha en maksimal holdbarhet for egg på 28 dager. Ettersom Norge er medlem av EØS rammes også norske egg av dette regelverket.

– Norsk mat er blant den tryggeste i hele verden og det er dokumentert at det ikke er Salmonella i norske egg. Vi holder også eggene kjølig hele veien fra produsent til forbruker, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Han viser til at Norge har, sammen med Danmark, Finland og Sverige, et særskilt krav til garanti for fravær av salmonella for egg (og visse typer kjøtt). Det betyr at eggprodusenter som leverer egg til eggpakkeri har krav om at hønseflokken skal være underlagt salmonellakontroll. Det norske Overvåkings- og kartleggingsprogrammet for Salmonella har dokumentert at Salmonella aldri påvises i norskproduserte egg.

Det finnes ingen gode grunner for at norske egg maksimalt kan ha 28 dagers holdbarhet

Jobber for økt fleksibilitet

Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider nå med Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet for å fremme Norges synspunkter basert på den faglige bakgrunnen i salmonellagarantien og kjølekravene.Bjørn Gimming mener endringen i EU-regelverket er helt unødvendig for norske egg. (Foto: Eirik Thallaug) Europakommisjonen har nå lagt ut saken for høring med frist 31. mai, og det tas sikte på å vedta regelverket i løpet av høsten.

Norges Bondelag vil også delta med klare innspill i EU-høringa, forteller Gimming.

Frykter nedleggelser

Dersom holdbarheten forkortes slik EU vil, må eggene hentes to ganger i uka i stedet for én. Nortura har regnet ut at det vil øke fraktkostnadene med 50-70 millioner kroner årlig. Dette vil øke prisene, utslippene og vanskeliggjøre pakking av egg fra produsenter langt unna pakkeriene, innen holdbarhetsfristen.

– Disse kostnadene vil gjøre det utfordrende å opprettholde eggproduksjon over hele landet og flere bønder i distriktene vil miste viktig inntektsgrunnlag. Dessuten er dette alt annet enn miljøvennlig og vil nok også føre til mer unødvendig matsvinn. Det finnes ingen gode grunner for at norske egg maksimalt kan ha 28 dagers holdbarhet, konstaterer Gimming.