I Finnmark har vi landets høyeste bygge kostnader. Dette skyldes blant annet liten konkurranse, store transportkostnader og spredt bosetning. Hittil har vi og resten av distrikts-Norge hatt ordninger som kompenserer for dette, slik som muligheten for å få høyere investeringstilskudd og muligheten til å avskrive dette tilskuddet.

Ett gjennomsnittsfjøs i Finnmark som bygges for å romme 40-50 melkekyr koster ca. 10 million kroner å bygge. Av dette så får man 33 % i tilskudd. Ved å fjerne muligheten til å avskrive BU-tilskuddet så vil en bonde ved en skattesats på 30 % få en skatteskjerpelse første året på 59 400 kroner. Den vil bli noe mindre i årene etter, men vil fortsatt være svært høy.

-Det sier seg selv at i en næring der lønnsomheten er marginal og avsetningen på investert kapital er ekstremt lav så vil dette være spikeren i kista for mange påtenkte utvidelser, sier fylkesleder Grete Liv Olaussen videre.

Vi oppfordrer politikere fra alle parti i vårt fylke å bidra i kampen for å «sikre» muligheten for fortsatt å avskrive BU-tilskuddet. Hvis ikke, så er vi redd for at «proppen i bøtta er trukket ut». Utviklinga vil stagnere, og landbruket vil på sikt kunne bli avviklet i vårt nordligste fylke.

 

Kontaktpersoner

Terje Balandin - Organisasjonssjef - Finnmark Bondelag - Mob 976 93 064

Grete Liv Olaussen – Fylkesleder – Finnmark Bondelag – Mob 416 46 168