Utsendingene møttes i går til forberedelser og årsmøtemiddag. 

Årsmøteutsendingene fra Troms og Finnmark i 2020 er: 

Jan Ottar Østring- Troms

Randi Hokland -Troms

Andreas Larsen- Troms

Viggo Johansen- Finnmark

Markus Heiberg- Finnmark

Bjørn Tore Søfting- Finnmark

I tillegg er medlem i valgkomiteen i Norges Bondelag, Liv Heidi Losvar og fylkeslederne Lise Skreddernes, Finnmark og Svein Olav Thomassen, Troms tilstede. 

Fra administrasjonen er Klemet Erland Hætta og Unni Hellebø Andreassen