I 2016 så bestemte medlemmene i Tana Bondelag seg for å gripe tak i utfordringene med slitasjeskader i landbruket. Man kontaktet det lokale treningssenteret og knyttet samtidig til seg en dyktig fysioterapeut. Her fikk man utarbeidet et tilbud der bønder i lokallaget kan komme og trene en gang i uka, under veiledning av fysioterapeuten.

Fylkesmannen i Finnmark ble kontaktet, der man lurte på om de kunne støtte opp om ordningen, noe de sa ja til. Og siden høsten 2016 så har det vært arrangert ukentlig bondetrim i vintersesongen i Tana Bondelag.