Norsk senter for bygdeforskning har gjennomført en undersøkelse hvor hensikten er å kartlegge situasjonen i det norske landbruket og hos landbruksbefolkningen. I år har Finnmark vært med for første gang siden undersøkelsen startet i 2002. 

Undersøkelsen bekrefter det inntrykket Tangen har gjort seg som fylkesleder i Finnmark Bondelag. – Vi har få mellomstore bruk i Finnmark, og 40% av utøverne i landbruksnæringa er bonde på heltid. Dette er mer enn ellers i landet hvor bare 29 % er heltidsbønder. Men det er bekymringsfullt at over halvparten av bøndene her har mindre enn 200000 kr i netto næringsinntekt, sier Tangen.

– Jeg er også bekymret over at det er flere i Finnmark som vil selge melkekvoten sammenlignet med landet for øvrig. Hele 14% vil selge kvota i Finnmark, mens landssnittet er 7%, sier Tangen. Til tross for dette er han optimistisk med tanke på framtida. -  Nesten halvparten av dagens bønder vil kjøpe kvote, og flertallet av melkebøndene ser for seg en produksjonsøkning på gården. Også sauebøndene har stor tro på det de driver med; 2 av  5 vil øke produksjonen, sier Tangen. Rasjonaliseringa i landbruket vil derfor fortsette, noe Tangen er litt skeptisk til fordi landbruksmiljøene i distriktskommunene forsvinner. – Men alt i alt er det flott at bønder satser for en videre framtid i næringa, og det er min jobb framover å jobbe for bedre vilkår for bøndene, avslutter Tangen.

Kontaktperson Ola Tangen tlf 415 54 467